Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Chia tay anh Nguyễn Đại


Lưu biệt Nguyễn đại lang
Tây phong tiêu táp phất cao lâm,
Khuynh tận ly bôi ngoại dạ thâm.
Loạn thế nam nhi tu đối kiếm,
Tha hương bằng hữu trọng phân khâm.
"Cao sơn lưu thuỷ" vô nhân thức,
Hải giác thiên nhai hà xứ tầm?
Lưu thủ giang nam nhất phiến nguyệt,
Dạ lai thường chiếu lưỡng nhâm tâm.

                                                                        Nguyễn Du

Dịch nghĩa:
Gió tây hiu hắt thổi qua rừng cây cao.
Hãy cạn chén rượu biệt ly này rồi cùng nhau nói chuyện đến khuya.
Trai thời loạn nhìn thanh kiếm mà thẹn.
Chia tay bạn, ở đất khách, càng thấy bùi ngùi.
Khúc đàn cao sơn lưu thuỷ, ai người hiểu?
Rồi đây biết tìm anh nơi đâu ở góc bể chân trời?
Chỉ còn lại mảnh trăng phía nam sông
Đêm đêm soi chung tấm lòng hai ta.Dịch thơ: Chia tay anh Nguyễn Đại
Rừng liễu trên cao gió thổi về
Tiễn đưa cạn chén chuyện tàn khuya
Nam nhi thời loạn thanh gươm thẹn
Bầu bạn quê người mảnh áo chia
Trầm bổng khúc đàn không kẻ hiểu
Chân trời góc biển kiếm nơi tê ?
Nam sông xin giữ vành trăng sáng
Đêm đến soi chung để giãi giề.

                                      Đỗ Đình Tuân
                                        (Dịch thơ)

30/04/2014
Đỗ ĐìnhTuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét