Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

MỘT ƯỚC NGUYỆN

(Chào mừng chín hai năm báo chí cách mạng)


Kết quả hình ảnh cho Ngày báo chí việt nam

Báo chí soi đường để tiến lên
Chín hai năm chói sáng muôn miền
Non sông nước Việt hào quang tỏa
Đất nước tiên rồng một trái tim
Nhân loại năm châu cùng nhịp bước
Loài người bốn hướng thỏa niềm tin
Từ khi Bác lập "Thanh Niên hội"
Đã chín hai năm một ước nguyền.

HD - 21/6/17
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét