Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

Vui chơi 2

Hành lạc từ kỳ 2
Sơn thượng hữu đào hoa,
Xước ước như hồng ỷ.
Thanh thần lộng xuân nghiên,
Nhật mộ trước nê trĩ.
Hảo hoa vô bách nhật,
Nhân thọ vô bách tuế.
Thế sự đa suy di,
Phù sinh hành lạc sự.
Tịch thương hữu kỹ kiều như hoa,
Hồ trung hữu tửu như kim ba.
Thuý quản ngọc tiêu hoãn cánh cấp,
Đắc cao ca xứ thả cao ca.
Quân bất kiến Vương Nhung nha trù thủ tự tróc,
Nhật nhật cối kê thường bất túc.
Tam công đài khuynh hảo lý tử,
Kim tiền tán tác tha nhân phúc.
Hựu bất kiến Phùng Đạo văn niên xưng cực quý,
Lịch triều bất ly khanh tướng vị.
Chung minh đỉnh thực cánh hoàn không,
Thiên tải đồ lưu "Trường lạc tự".
Nhãn tiền phú quý như phù vân,
Lãng đắc kim nhân tiếu cổ nhân.
Cổ nhân phần doanh dĩ luỹ luỹ,
Kim nhân bôn tẩu hà phân phân.
Cổ kim hiền ngu nhất khâu thổ,
Sinh tử quan đầu mạc năng độ.
Khuyến quân ẩm tửu thả vi hoan,
Tây song nhật lạc thiên tương mộ.
                              Nguyễn Du

Dịch nghĩa:
Trên núi có hoa đào,
Đẹp như lụa đỏ.
Sáng sớm còn đùa giỡn với sắc xuân,
Chiều tối đã nằm trong bùn đất.
Hoa đẹp không được trăm ngày,
Người sống lâu, mấy ai được trăm tuổi.
Chuyện đời lắm đổi thay,
Sống kiếp phù sinh nên cứ vui chơi.
Trên tiệc có kỹ nữ đẹp như hoa,
Trong vò có rượu quí sóng sánh ánh vàng.
Tiếng thủy quản, tiếng ngọc tiêu khi mau khi chậm,
Được dịp hát to, cứ hát cho to.
Há không thấy Vương Nhung tay gẩy bàn toán ngà,
Ngày nào cũng tính toán mà trong bụng vẫn chưa cho là đủ.
Đài Tam công cũng đổ, cây mận ngon cũng chết,
Bạc vàng tiêu tan cho người khác hưởng.
Lại không thấy Phùng Đạo, lúc về già, phú quý xiết bao,
Trải mấy triều vua không rời chứ khanh tướng.
Thế mà miếng đỉnh chung rút cuộc vẫn là không,
Nghìn năm chỉ lưu lại có bái Trường lạc tự!
Phú quý trước mắt chẳng khác gì phù vân,
Người đời nay chỉ biết cười người đời xưa.
Người xưa chết, mồ mả vẫn ngổn ngang đó,
Người nay sao vẫn bôn tẩu rộn ràng?
Xưa nay, kẻ hiền người ngu cũng chỉ trơ lại một nấm đất,
Không ai vượt qua cửa ải sống chết.
Khuyên anh uống rượu rồi vui chơi,
Kìa trông cửa sổ phía tây, bóng mặt trời đã xế rồi.

Dịch thơ: Vui chơi 2
Trên núi có hoa đào
Mầu đẹp như lụa đỏ
Sáng tươi nở hơn xuân
Chiều rụng tàn dưới cỏ
Hoa không đẹp trăm ngày
Người sống trăm năm khó
Chuyện đời nhiều đổi thay
Cuộc sống cần vui thú
Có gái đẹp như hoa
Rượu thơm vàng trong hũ
Tiếng tiêu sáo nhặt thưa
Cứ vui cho hết cỡ
Anh há chẳng thấy sao
Vương Nhung không biết đủ
Cây mận ngon héo tàn
Đài tam công cũng đổ
Vàng bạc thảy tiêu tan
Để cho người khác giữ
Thấy chăng Phùng Đạo nọ
Thờ bốn họ sáu vua
Càng già càng vinh hoa
Khanh tướng không dời bỏ
Miếng chung đỉnh giờ đâu
Chỉ thấy “Trường lạc tự”…?
Giầu sang trước mắt như mây nổi
Người nay chớ vội cười người xưa
Người xưa ngổn ngang cao phần mộ
Người nay rối rít còn chạy đua
Không ai thoát khỏi vòng sinh tử
Hiền ngu rồi cũng nấm mồ thôi
Khuyên anh uống rượu và vui chơi
Cửa tây mặt trời đã xế rồi…

Đỗ Đình Tuân
(Dịch thơ)

20/06/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét