Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

Chuyện Lu và Bop


Ngày xưa, có Lu và Bop. 
Hàng ngày, Lu lim dim làm thơ. Bop nham nhở đến mơi chuyện. 
Khều khều. Dụi dụi. Nhảy nhảy. cạp cạp. Tới tới. Lui lui. Ăng ẳng. Gừ gừ. 
Lu đổ bê tông. Bop nhặng xị loăng quăng. Tít mù. 
Rồi lim dim. 
Cùng làm thơ. 
Mỗi ngày.

Vân Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét