Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

Đêm thu 2

Thu dạ kỳ 2
Bạch lộ vi sương thu khí thâm,
Giang thành thảo mộc cộng tiêu sâm.
Tiễn đăng độc chiếu sơ trường dạ,
Ác phát kinh hoài mạt nhật tâm.
Thiên lý giang sơn tần trướng vọng,
Tứ thì yên cảnh độc trầm ngâm.
Tảo hàn dĩ giác vô y khổ,
Hà xứ không khuê thôi mộ châm?


Dịch nghĩa:
Móc trắng thành sương, hơi thu đã già.
Cây cỏ quanh thành bên sông, trông đến tiêu điều!
Khêu ngọn đèn cho chiến rọi vào cảnh đêm dài mới bắt đầu.
Búi tóc mà lo cho chí nguyện những ngày tàn tạ.
Non sông ngàn dặm cứ nhìn là thấy buồn.
Phong cảnh bốn mùa, riêng mình ngậm ngùi.
Mới rét, đã khổ vì không áo,
Mà hơi đâu tiếng đập vải của người khuê phụ rộn rã trong chiều hôm?

Dịch thơ: Đêm thu 2
Sương trắng hơi thu giăng khắp trời
Quanh thành cây cỏ thảy tơi bời
Soi đêm khêu bấc khi vừa tối
Vắt tóc càng lo chí cuối đời
Nghìn dặm non sông trông chán ngắt
Bốn mùa mây khói dạ ngùi ngùi
Lạnh về biết khổ vì không áo
Đập vải chiều hôm hỏi mấy người ?

                                        Đỗ Đình Tuân
                                    (dịch thơ)

03/05/2014
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét