Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

ƯỚC MONG CỦA MẸ

Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh mẹ liệt sỹ trước mộ liệt sĩ chưa biết tên


(Kính tặng các mẹ liệt sỹ nhân ngày 27-7)
Mẹ lấy trăng non làm đấu
Để đong nỗi nhớ đêm đêm
Kể từ đêm nhận tin con nằm xuống
Tính đến nay đã mười mấy ngàn đêm !

Mỗi vạch cột là một lần trăng khuyết
Mấy trăm lần vạch cứa vào tim
Mẹ hỏi trăng trăng nào có biết
Mẹ hỏi gió gió trốn chạy vào đêm!

Mẹ ước mong dẫu một lần duy nhất
Được thấy con nằm ở nơi nào
Được đong con bằng đất lành quê mẹ
Được ru con thay tiếng gió gào…!


Trước mộ Liệt sỹ chưa biết tên
TT Nam Sách,ngày 15-7-1997
Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét