Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

BÀNH TRƯỚNG MUA CHIÊU

"Đô La" của Mỹ lắm người tiêu
Bạc "tệ nhân dân" trung quốc liều
Ỷ thế đông dân hàng thật giả
Cậy mình mẹo giỏi ngoác mồm điêu
Lo thân chiếm giữ miền đông biển
Cậy sức hoài công chặn thủy triều
Vốn thích dương oai cùng chĩnh chọe
Đem tiền bành trướng đến "mua chiêu"

HD - 20/6/17
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét