Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

CỔ LOA

 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh thành cổ loa
      
Về vùng đất cổ Cổ Loa,
Nhớ về nguồn cội dân ta ngàn đời.
An Dương Vương mới lên ngôi,
Cổ Loa, vua chọn làm nơi kinh kỳ.
Vua cho xây dựng thành trì,
Xây tường có thánh Kim Quy giúp người.
Nỏ thần, cũ khí tuyệt vời,
Đánh tan giặc dữ tơi bời nhiều phen.
Giặc dùng kế hiểm, mưu hèn:
Mỵ Châu, Trọng Thủy kết duyên châu trần.
Âm mưu đánh cắp lẫy thần,
Kẻ thù đắc thắng đưa quân đánh thành.
Nỏ thần khi hết hiển linh,
Quan, quân thua trận, triều đình tan hoang.
Đến nay đã mấy ngàn năm,
Thành xưa đổ nát, còn nằm ngổn ngang.
Kia là giếng Ngọc nước trong,
Trẫm mình Trọng Thủy nhớ thương vợ hiền.
Đền thờ công chúa gần bên,
Nơi đây thờ một nàng tiên không đầu.
Làm gương cho các đời sau,
Đừng quên nghĩa nặng, ơn sâu nước nhà.
Đây vùng đất cổ Cổ Loa,
Quê hương của tổ tiên ta ngàn đời.


8/6/2017
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét