Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Cô Tô nhìn từ cây đèn biển...

09/06/2017
Đỗ Đình Tuân

(Ảnh chụp chiều 06/06/2017)

1 nhận xét: