Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

Đêm xuân
Xuân dạ

Hắc dạ thiều quang hà xứ tầm?
Tiểu song khai xứ liễu âm âm.
Giang hồ bệnh đáo kinh thì cửu,
Phong vũ xuân tuỳ nhất dạ thâm.
Kỳ lữ đa niên đăng hạ lệ,
Gia hương thiên lý nguyệt trung tâm.
Nam Đài thôn ngoại Long giang thuỷ,
Nhất phiến hàn thanh tống cổ câm (kinh).

                                                                                    Nguyễn Du

Dịch nghĩa:
Trời tối đen, tìm đâu thấy cảnh xuân tươi sáng?
Qua khuôn cửa sổ nhỏ, chỉ thấy bóng liễu âm u.
Trong bước giang hồ, lại phải nằm bệnh lâu ngày,
Cuộc đời có khác gì vẻ xuân theo mưa gió chìm trong bóng đêm.
Ở đất khách lâu năm, ngồi dưới bóng đèn mà rơi lệ.
Quê hương xa nghìn dặm, nhìn trăng mà đau lòng.
Ở đó, phía ngoài thôn Nam Đài, tiếng sóng lòng sông Long Giang
Vẫn lạnh lùng tiễn đưa kim cổ.

Dịch thơ: Đêm xuân
Đêm xuân ánh sáng biết tìm đâu
Liễu rủ âm âm cửa sổ lầu
Bệnh đến giang hồ dai dẳng mãi
Xuân về mưa gió suốt canh thâu
Lâu năm khách trọ lòng theo nguyệt
Muôn dặm gia hương lệ nhỏ sầu
Ngoài xóm Nam Đài sông nước chảy
Lạnh lùng kim cổ tiễn đưa nnhau.
                                                                    Đỗ Đình Tuân
                                                                        (Dịch thơ)

16/06/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét