Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

Gửi bạn

 Ký hữu

Hồng Sơn sơn nguyệt nhất luân minh,
Thiên lý Trường An thử dạ tình.
Thái phác bất toàn chân diện mục,
Nhất châu hà sự tiểu công danh.
Hữu sinh bất đới công hầu cốt,
Vô tử chung tầm thỉ lộc minh.
Tiễn sát bắc song cao ngoạ giả,
Bình cư vô sự đáo hư linh.

                                   Nguyễn Du


Dịch nghĩa : Gửi bạn


Đêm nay trên núi Hồng Lĩnh, trăng sáng vằng vặc,
Ở Trường An xa ngàn dặm, tâm tình tôi thật ngao ngán.
Tôi như viên ngọc trong đá không giữ vẹn được mặt thật,
Chút công danh nho nhỏ ở một châu có đáng gì?
Sinh ra vốn chẳng mang sẵn cốt công hầu, chưa chết,
Nhất định có ngày lại làm bạn với hươu nai.
Rất thèm được như bạn được nằm khểnh bên cửa sổ phía bắc,
Thảng thích chẳng có gì bận đến tâm linh.

Bài này tác giả gửi cho bạn ở Hồng Sơn (núi Hồng), khi ra Tràng An làm quan cùng nhà Nguyễn.


Dịch thơ: Gửi bạn

Hồng Sơn trăng sáng một vành
Trường An muôn dặm bao tình đêm nay
Ngọc vùi trong đá ai hay
Làm quan huyện nhỏ chức này đáng đâu
Ai sinh đã sẵn công hầu
Nếu còn sống lại bạn bầu hươu nai
Như ông cửa bắc nằm dài
Bình yên chẳng dính việc ai đến mình.

                                                   Đỗ Đình Tuân

                                                   (Dịch thơ)
13/06/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét