Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

Lòng đạo
Đạo ý Minh nguyệt chiếu cổ tỉnh,
Tỉnh thuỷ vô ba đào.
Bất bị nhân khiên xả,
Thử tâm chung bất dao.
Túng bị nhân khiên xã,
Nhất dao hoàn phục chỉ.
Trạm trạm nhất phiến tâm,
Minh nguyệt cổ tỉnh thuỷ.

Nguyễn Du


Dịch nghĩa :
 Nói ý mìnhTrăng sáng chiếu giếng xưa,
Nước giếng không nổi sóng.
Không bị người khuấy lên,
Lòng này không xao động.
Dù bị khuấy lên,
Dao động một lúc lại lặng ngay.
Tấm lòng trong vằng vặc,
Như ánh trăng sáng chiếu giếng nước năm xưa.


Dịch thơ: Lòng đạo

Trăng sáng soi giếng cổ
Nước giếng không sóng vỗ
Không bị người khuấy lên
Lòng này im ắng gió
Dẫu bị người khuấy lên
Một lúc lại yên chỗ
Vằng vặc một tấm lòng
Như trăng soi giếng cổ. 

Đỗ Đình Tuân
(Dịch thơ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét