Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Mười hai con giáp (hết)

HỢI
Kết quả hình ảnh cho lợn

Vốn vẫn xưa nay rất hữu tình
Thân bằng thiện cảm sống phân minh
Bèo tây trộn cám cùng đun nấu
Bột cá tương mè siêu hóa sinh
Đã được phong hàm Chư Bát Giới
Đem kinh phật bộ đến nơi mình
Muôn năm thế đó đời vô định
Sẽ tiến lên cùng non nước vinh.

HD - 6/6/17
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét