Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

RỪNG

  
Kết quả hình ảnh cho hình ảnh rừng
     
Khi xưa chưa có loài người,
Ở trên trái đất khắp nơi là rừng.
Hành tinh xanh đẹp vô cùng,
Biển xanh cùng với chập trùng rừng xanh.
Loài người sinh sản quá nhanh,
Đã hơn sáu tỷ, trở thành quá đông.
Thiếu ăn, tìm đất gieo trồng,
Rừng xanh chặt phá thành đồng, thành nương.
Phá tan nát hết môi trường,
Kỷ cương, luật lệ coi thường vì ăn.
Nay trái đất ấm lên dần,
Nếu không ở được, muôn phần hiểm nguy!!!
Loài người nếu chẳng nghĩ suy,
Hành tinh nóng quá… có đi lên trời!!!
Rừng xanh phải cứu nhanh thôi!!!

12/6/2017
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét