Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Trăng non
Sơ nguyệt
Hấp đắc dương quang tài thướng thiên,
Sơ tam sơ tứ vị đoàn viên.
Thường Nga trang kính vi khai hạp,
Tráng sĩ loan cung bất thướng huyền.
Thiên lý quan san vô cải sắc,
Nhất đình sương lộ cộng sầu miên.
Bồi hồi chính ức Hồng sơn dạ,
Khước tại La Phù giang thuỷ biên.
                                         Nguyễn Du

Dịch nghĩa: 
Trăng hút được ánh sáng mặt trời, vừa mới ló lên,
Mồng ba mồng bốn chưa tròn.
Tấm gương của chị Hằng Nga chưa hé nắp,
Vành cung tráng sĩ chưa mắc dây.
Ở nơi nghìn dặm quan san, trăng vẫn không thay đổi vẻ đẹp,
Đầy sân sương móc, cùng trăng nằm ngủ, lòng buồn hiu.
Bồi hồi nhớ đêm nào còn ở dưới chân núi Hồng,
Bây giờ đã ở trên bến sông La Phù.

Dịch thơ: Trăng non
Hớp được ánh trời mới ló lên
Mồng ba mồng bốn chửa tròn nguyên
Hằng Nga gương kính chưa khai nắp
Tráng sĩ Cung dây chửa nối viền
Muôn dặm quan sơn không đổi sắc
Đầy nhà sương móc lặng ưu phiền
Đêm nào còn ở chân Hồng Lĩnh
Nay bến La Phù đã ở bên.

Đỗ Đình Tuân
(Dịch thơ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét