Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

Vui hưởng 1

Hành lạc từ kỳ 1
Tuấn khuyển hoàng bạch mao,
Kim linh hệ tú cảnh.
Khinh sam thiếu niên lang,
Khiên hướng nam sơn lĩnh.
Nam sơn đa hương my,
Huyết nhục cam thả phì.
Kim dao thiết ngọc soạn,
Mỹ tửu luỹ bách chi.
Nhân sinh vô bách tải,
Hành lạc đương cập kỳ.
Vô vi thủ bần tiện,
Cùng niên bất khai my.
Di, Tề vô đại danh,
Chích, Cược vô đại lợi.
Trung thọ chỉ bát thập,
Hà sự thiên niên kế ?
Hữu khuyển thả tu sát,
Hữu tửu thả tu khuynh.
Nhãn tiền đắc táng dĩ nan nhận,
Hà sự mang mang thân hậu danh ?

                                                          Nguyễn Du

Dịch nghĩa:
Con chó hay, lông vàng đốm trắng,
Cổ đẹp đeo chuông vàng.
Chàng trai trẻ mặc áo cộc,
Dắt đi về phía núi nam.
Núi phía nam lắm nai hương,
Huyết thơm, thịt béo.
Dao vàng thái món ăn quí,
Rượu ngon uống hàng trăm chén.
Đời người ai sống đến trăm tuổi,
Nên kịp thì vui chơi.
Tội gì giữ nếp nghèo,
Suốt năm không mở mày mở mặt!
Di Tề chẳng có danh lớn,
Chích Cược cũng chẳng giàu to.
Sống lâu chỉ tám mươi tuổi,
Cần gì tính chuyện ngàn năm.
Có chó cứ ăn thịt,
Có rượu cứ uống cho hết.
Chuyện trước mắt hay dở đã không biết,
Cần gì lo cái danh xa xôi sau khi chết!


Dịch thơ: Vui hưởng 1

Chó hay lông vàng trắng
Cổ đẹp đeo chuông vàng
Chàng trai mặc áo ngắn
Dắt nó về núi nam

Núi nam nhiều nai hương
Nai hương thịt béo thơm
Dao vàng thái thịt béo
Rượu nồng trăm chén luôn

Ai sống được trăm năm
Nên kịp thời vui hưởng
Tội chi giữ nếp nghèo
Quanh năm không biết sướng ?

Di, Tề chẳng tiếng to
Chích, Cược không giầu lớn
Sống thọ tám mươi năm
Nghìn năm đừng vẽ chuyện

Có chó cứ mổ thịt
Có rượu cứ nghiêng bầu
Trước mắt dở hay còn khó biết
Lo gì dằng dặc chuyện mai sau ?

                                                   Đỗ Đình Tuân
                                                  (Dịch thơ)

20/06/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét