Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

BÓNG NÚI NGỰ

(Họa nguyên vận bài Bóng hoàng hôn của Bichyen Bich Hoa Nguyen)
" Núi Ngự Bình trước tròn sau méo
Sông An Cựu nắng đục mưa trong"
NÚI tựa tiên sa ở bến sông
NGỰ trên đỉnh thượng chốn non bồng
BÌNH ngang chắn giữa vần trăng khuyết
TRƯỚC hướng ngàn hoa chuyển tới đông
TRÒN trịa hương thầm nơi biển gọi
SAU tím màu dương lại ánh hồng
MÉO chiều bóng ráng trong khu hạ
SÔNG CỰU AN MƯA NẮNG ĐỤC TRONG.

                                                VN

Phụ chép:
BÓNG HOÀNG HÔN ...
 
" Núi Ngự bình trước tròn sau méo
Sông An cựu nắng đục mưa trong "


NÚI nằm giữa phố cạnh hồn sông
NGỰ đỉnh nhìn lên gió đảo bồng
BÌNH chắn ngang thành / trên tuế nguyệt
TRƯỚC nghìn hướng / chuyển đến bờ đông
TRÒN trăng biển lặn / nên còn đỏ
SAU khi tím / trở ánh dương hồng
MÉO bóng chiều thôn chìm ráng hạ
SÔNG AN CỰU NẮNG ĐỤC MƯA TRONG

                  Bichyen Bich Hoa Nguyen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét