Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Họa với bác Tạ Anh Ngôi

CHÚC NĂM GÀ
(Mời họa)

Đinh Dậu xuân sang chúc chú gà
Chân lành tìm đến những nơi xa *
Cựa dài đá chết quân tàn hại
Móng sắc bới tan lũ ác tà
Cất tiếng gáy vang như sấm dậy
Trổ tài sức mạnh tựa thần ra
Sẻ chia “thóc thật” không lường đảo
Bỏ thói mặt bôi đá loạn nhà ! **
                    Nhân Hưng, ngày 2-1-2017
                                  Tạ Anh Ngôi

  
Tuổi gà em!
 (Họa nguyên vận)

Bố mẹ sinh em luống tuổi gà
Loanh quanh luẩn quẩn ít đi xa
Lo toan nhặt nhạnh từ mờ đất
Tất bật thu gom đến xế tà
Lúc giận lúc buồn lòng nhẫn lại
Khi vui khi nhộn miệng toe ra
Năm nay Đinh Dậu tròn Hoa Giáp
Vẫn niệm trong tâm giữ nếp nhà

30 tháng chạp, Bính Thân
26/01/2017
MH.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét