Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

ĐÀN BẦU

   
 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh đàn bầu
       Nước non vang tiếng đàn bầu,
Như hồn dân tộc lắng sâu ngàn đời.
       Đàn bầu có một dây thôi,
Mà bao cung bậc hát lời thiết tha.
       Bạn bè thế giới gần, xa,
Thấy hồn người Việt nghe qua tiếng đàn.
       Đất này, giặc đến, giặc tan,
Đàn vui ca khúc Việt Nam anh hùng.
       Tiếng đàn thánh thót, rưng rưng,
Xót thương nước mất đã từng xảy ra.
        Nay đàn rộn rã, thiết tha,
Hát mừng đất nước, ngợi ca hòa bình.
        Ngàn xưa trên đất nước mình,
Đàn là bầu bạn chung tình tâm giao.
        Đất này cả triệu năm sau
Vẫn vang những tiếng đàn bầu lắng sâu.

                         27/10/2016
             Nguyễn Đề Kháng   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét