Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

MƯỜI HAI CON GIÁP (tiếp theo)

SỬU

Chuyên ăn cỏ lá , uống nước sình
Dựng nghiệp cho nhà đẹp dáng vinh
Đám ruộng ven đê cày thắm nghĩa
Vèn nương lũng suối xới ân tình
Không thèm chức vị Ngưu Vương giả
Chẳng hám danh chầu ở chốn kinh
Vượt khó rèn thân đời chịu phận
Làm lên vạn sự thật an lành

HD - 2/6/17
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét