Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

MƯỜi HAI CON GIÁP (Còn nữa)
Đêm đen rúc bụi tại hang mình
Để tiếng trong đời lắm trí minh
Lại giỏi chui bồ nơi chứa thóc
Còn ham lách ruộng nhấm mần linh
Tham lam cắn rách tha về tổ
Thích góp mào nhung muốn tạo hình
Vẫn vững đầu tiên con giáp tính
Cho vầng nhật nguyệt thất hồn kinh

HD - 2/6/17
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét