Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

Mười hai con giáp (tiếp theo)TỴ
Lợi hại là loài chửa định dành
Chuyên luồn lách giỏi rất tinh nhanh
Loài hiền đuổi chuột khi khô ráo
Thứ độc treo mình giữa lá cành
Lắm kê chui hầm vào xó xỉnh
Nhiều mưu giỏi lượn thế gian manh
Tài ba khéo léo hay bày đặt
Kể cũng không hơn loại khò giành

HD/4/6/17
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét