Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Mười hai con giáp (tiếp theo)MÃO
Nhe nanh múa vuốt kém chi beo
Hổ ghét vì danh kém miếng trèo
Bắt chuột cho nhà không tốn của
Tha mồi đỡ chủ lúc gieo neo
Trong đêm mắt ánh long lanh ngọc
Sáng ngủ co tròn dáng lộn khèo
 Lớn nhỏ muôn nhà đều quí mến
Vào khi nhạt miếng chẳng quên meo.

HD3/6/17
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét