Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Mười hai con giáp (tiếp theo)DẦN
Chúa tể rừng xanh triệu triệu loài
Nhe nanh múa vuốt đẹp như ai
Vồ heo nhảy xuống đà kinh hãi
Đuổi chó vòng lên sợ mác cài
Lủi dọc tài hèn đành bỏ cuộc
Leo cao phận kém lai thua mèo
Xưng chi quá vậy danh loài chúa
Để thẹn cho mình phải gắng theo

HD3/6/17
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét