Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

Rằm tháng giêng ở Quỳnh Hải


 Quỳnh Hải nguyên tiêu
Nguyên dạ không đình nguyệt mãn thiên,
Y y bất cải cựu thuyền quyên.
Nhất thiên xuân hứng, thuỳ gia lạc,
Vạn lý Quỳnh Châu thử dạ viên.
Hồng Lĩnh vô gia huynh đệ tán,
Bạch đầu đa hận tuế thì thiên.
Cùng đồ liên nhữ dao tương kiến,
Hải giác thiên nhai tam thập niên.
                                                        Nguyễn Du 

Dịch nghĩa:
Đêm rằm tháng giêng, sân vắng, trăng sáng đầy trời.
Vầng trăng vẫn đẹp như xưa, không hề thay đổi.
Chẳng biết nhà ai được hưởng thú vui xuân đêm nay ở đất Quỳnh Châu ngoài muôn dặm này?
Còn ta thì ở quê hương Hồng Lĩnh, chẳng còn nhà cửa, anh em cũng đều tan tác cả.
Đầu đã bạc, càng giận cho ngày tháng trôi mau.
Cảm động biết bao, giữa lúc cùng đường, tuổi đã ba mươi,
Đang ở nơi chân trời góc biển, mà trăng vẫn từ xa đến với ta.

Dịch thơ: Rằm tháng giêng ở Quỳnh Hải

Đêm rằm sân vắng nguyệt đầy trời
Trăng đẹp như xưa chẳng đổi dời
Xuân hứng một bầu ai cảm khoái
Quỳnh Châu muôn dặm tối nay vui ?
Không nhà Hồng Lĩnh anh em tản
Lắm hận trắng đầu năm tháng trôi
Thương kẻ cùng đường ba chục tuổi
Chân trời góc biển nguyệt cùng tôi.


Đỗ Đình Tuân
(Dịch thơ)

15/06/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét