Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

Không ngủBất mị

Bất mị thính hàn canh, 
Hàn canh bất khẳng tận. 
Quan san dẫn mộng trường, 
Châm chử thôi hàn cận. 
Phế táo tụ hà ma, 
Thâm đường xuất khâu dận. 
Ám tụng "Thiên vấn" chương, 
Thiên cao hà xứ vấn?
              Nguyễn Du


Dịch nghĩa:

Không ngủ nằm nghe tiếng trống canh trong đêm lạnh. 
Trong đêm lạnh, trống canh điểm không thôi. 
Quan san làm giấc mộng dài thêm, 
Tiếng chày nện vải càng giục hơi lạnh đến gần. 
Cóc nhái tụ họp quanh bếp, 
Giun từ góc sâu trong nhà bò ra. 
Thầm đọc bài ca hỏi trời, 
Trời cao, biết đâu mà hỏi?

Dịch thơ: Không ngủ

Nằm nghe tiếng trống canh
Trống canh điểm không dứt
Quan san dẫn mộng dài
Chày đập đêm thêm rét
Bếp tàn cóc nhái quanh
Góc tối giun bò lết
Đọc thầm bài hỏi trời
Trờii ở đâu chẳng biết ?

             Đỗ Đình Tuân
                 (Dịch thơ)
15/06/2017 
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét