Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

TAI QUAN

(Họa nguyên vận bài VỊNH TAI ĐIẾC của Trần Phao)
Thân ông cũng khổ bởi đôi tai
Lựa lúc nhàn cư cứ thính hoài
Buổi chán không làm ngơ chứa thấy
Khi ham núi bạc bảo không sai
Trên đầu mắt mũi cùng đồng thuận
Dưới gót tay chân ở phía ngoài
Nịnh hót lời ngon cùng tiếng ngọt
Làm quan giỏi ứng bởi nghe ai
HD - 2/6/17
Văn Nhã

Phụ chép: Vịnh Tai Điếc

Cực nhọc lắm điều bởi cái tai
Ăn trên ngồi chốc nhởn nhơ hoài
Được lòng thâu tóm lời ngon ngọt
Phật ý tảng lờ ý đúng sai
Trời phú rạch ròi phân phải trái
Nhân sinh hoàn thiện đủ trong ngoài
Nay nghe chẳng thấu lời thiên hạ
Để sự vui buồn phó mặc ai

TRẦN PHAO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét