Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

THANH MAI ĐẤT PHẬT

Bia Viên Thông tháp bi đã được công nhận Bảo vật quốc gia

Giữa những ngày nóng 41 độ ở HN mà được về đây thì sướng làm sao

Khắc Nguyệt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét