Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

TRỜI PHÁNKết quả hình ảnh cho Bắc thang lên trời


TRỜI PHÁN
Bắc thang lên hỏi cụ trời
Rằng sao đầy đọa kiếp người trần gian ?
Trải bao cực nhục cơ hàn
Lại còn chịu cảnh nắng chan suốt ngày ?
Trời rằng : ‘’Cũng tại chúng mày
Tham lam chặt phá hết cây trên rừng
Phun ra khí thải trùng trùng
Tầng Ô-dôn thủng vô cùng hiểm nguy
Khôn hồn dừng lại ngay đi
Nếu không hậu quả ‘’cực kỳ’’lớn hơn
Đã không giữ được miếng cơm
Lại còn nắng cực mưa cơn liên tằng
Bão giông,động đất,sóng thần
Chúng mày nhỏ bé liệu… mần chi mô ?’’

Nghe trời phán vậy mà lo
Kẻ làm người chịu chết co có ngày !

                     Nhân Hưng,ngày 8-6-2017
                                    Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét