Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

Vẽ

    Kết quả hình ảnh cho hình ảnh các cô gái dược vẽ

Lúc buồn ngồi vẽ cũng hay hay.
Nguyệc ngoạc mấy đường cho sướng tay.
Nét bút kéo dài thành bím tóc,
Kẻ ngang hai nét vẽ lông mày.
Thêm thắt mấy phần thành cô gái
Đầy đủ áo quần với chân tay.
Chỉ tiếc là hình người trên giấy.
Bằng không cũng chạy nhảy, múa may.

1979
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét