Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Nhớ người vu vơ…Lâu rồi ai chả lại chơi
Để ai chờ đợi buồn ơi là buồn
Nếu không có ả Hán Nôm
Thì ai chết với nỗi buồn chờ ai
Ai chờ từ sáng đến mai
Vu vơ ai lại nhớ người vu vơ…


16/06/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét