Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Than mình 2
Tự thán kỳ 2
Tam thập hành canh lục xích thân,
Thông minh xuyên tạc tổn thiên chân.
Bản vô văn tự năng tăng mệmh,
Hà sự càn khôn thác đố nhân?
Thư kiếm vô thành sinh kế xúc,
Xuân thu đại tự bạch đầu tân.
Hà năng lạc phát quy lâm khứ,
Ngoạ thính tùng phong hưởng bán vân!

                                                                               Nguyễn Du

Dịch nghĩa:
Tấm thân sáu thước, tuổi đã ba mươi.
Vì thông minh xuyên tạc mà hại đến thiên chân.
Vốn chẳng có văn chương nào ghét số mệnh,
Làm sao trời đất lại ghét lầm người?
Văn võ không thành sinh kế quẫn bách.
Hết xuân lại thu, đầu cứ bạc thêm.
Ước gì có thể gọt tóc vào rừng,
Nằm nghe tiếng thông reo lưng chừng mây!


Dịch thơ: Than mình 2
Tấm thân sáu thước tuổi ba mươi
Sáng suốt làm hao bản tính trời
Văn tự vốn không ghen với mệnh
Càn khôn cũng chẳng ghét lầm ai
Xuân thu đắp đổi đầu thêm bạc
Văn võ không thành sống chẳng tươi
Chỉ muốn cạo đầu vào núi vắng
Nằm nghe thông hát ở ngang giời.

                                                         Đỗ Đình Tuân
                                                      (Dịch thơ)

15/06/201
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét