Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

Tạp ngâm 1
Tạp ngâm (I)
Đạp biến thiên nha hựu hải nha,
Càn khôn tuỳ tại tức vi gia.
Bình sinh bất khởi thương dăng niệm,
Kim cổ thuỳ đồng bạch nghĩ oa?
Liêu lạc tráng tâm hư đoản kiếm,
Tiêu điều lữ muộn đối thì ca.
Bế môn bất thức xuân thâm thiển,
Đãn kiến đường lê lạc tận hoa.


Dịch nghĩa
Đi khắp chân trời góc biển,
Trong khoảng trời đất, đến đâu là nhà đó.
Bình sinh chưa hề có ý nghĩ của loài ruồi nhặng,
Xưa nay ai lại cùng chung tổ với lũ mối?
Tráng tâm lâm vào cảnh tịch mịch, phụ cả cây đoản kiếm.
Nỗi buồn lữ thứ càng trở nên tiêu điều khi nghe những bài hát đương thời.
Cửa ngõ đóng kín, chẳng biết xuân sớm hay muộn nữa,
Chỉ thấy cây đường lê rụng hết hoa rồi.


Dịch thơ: Tạp ngâm 1
Đi khắp chân trời góc biển xa
Ở đâu tùy ý chọn làm nhà
Bình sinh đâu nghĩ như ruồi nhặng
Kim cổ ai chung tổ mọt nhà
Tịch mịch bỏ không thanh đoản kiếm
Tiêu điều nào thích khúc đương ca
Cửa cài chẳng biết xuân còn hết
Chỉ thấy đường lê rụng hết hoa.

                       Đỗ Đình Tuân
                     (Dịch thơ)
16/06/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét